COVID-19

Koronavirüs suşu resmi olarak ciddi akut solunum sendromu
koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak bilinir ve 2019-nCoV olarak da
adlandırılır. Bu virüsün neden olduğu enfeksiyon, koronavirüs
hastalığı-2019 (COVID-19) olarak bilinir. 2019-nCoV, ciddi akut
solunum sendromuna (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromuna
(MERS) neden olan virüsler gibi bir beta-koronavirüstür. Bu virüsler
zoonotiktir (yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaşır) ve kökenleri
yarasalarda bulunur. Çoğu insan hayatının bir noktasında bu
virüslerle enfekte olur ve genellikle hastalık süresi kısadır. Bununla
birlikte, COVID-19’un kapsamlı bir klinik tablosu hala tam olarak
açık değildir.

COVID-19 Corona Hızlı Antikor Test Kiti

Antikorların tespiti ( seroloji ) hem tanı hem de popülasyon gözetimi için kullanılabilir. Antikor testleri, semptomları küçük olanlar da dahil olmak üzere kaç kişinin hastalığa yakalandığını gösterir. Hastalığın kesin mortalite oranı ve sürü bağışıklığı seviyesi bu testin sonuçlarından belirlenebilir.

Enfeksiyona karşı immün yanıtın bir kısmı, IgM ve IgG dahil antikorların üretilmesidir. Bunlar semptomların başlamasından 7 gün sonra başlayan bireylerde enfeksiyonu tespit etmek, bağışıklığı belirlemek ve popülasyon gözetiminde kullanılabilir.

SONUÇLAR